Badania kamerą termowizyjną

Przed zakupem nieruchomości i jej eksploatacją dobrze jest sprawdzić prawidłowość wykonanych prac remontowych i budowlanych. Dlatego firma IDEAHOUSE oferuje badanie kamerą termowizyjną mieszkań, domów, lokali i biur w celu:

  • sprawdzenia pod kątem ochrony cieplnej jakości wykonanych prac budowlanych i remontowych
  • wykrycia miejsc odpowiedzialnych za straty ciepła
  • oceny stanu izolacji cieplnej
  • sprawdzenia jakości montażu okien i drzwi
  • wykrycia miejsc, w których występują nieszczelności lub wycieki w przypadku awarii instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego itp.
  • wykrycia miejsc, w których występuje wilgoć
  • w szczególności zawilgoceń ścian i stropów, które grożą pojawieniem się grzybów i pleśni